ກະຕ່າສິນຄ້າ + ເລືອກສິນຄ້າເພິ່ມ

ສິນຄ້າ ຈຳນວນ ລາຄາ ລວມ
ຄູປ໋ອງ : 0
ສ່ວນຫຼຸດ -0.00
ລວມ 0.00
ຜູ້ຂົນສົ່ງ : 0.00

ລວມທັງໝົດ

$0.00

ວິທີຊຳລະເງິນ

ໂອນຜ່ານທະນາຄານ
# ທະນາຄານ ບັນຊີ
1 BCEL
Branch Dongdok
ເລກບັນຊີ 010120000293012001
ຊື່ Hatchi lao sole co.,ltd
ປະເພດ Saving